500 AİLE: Avrupa’daki Türklerin Göç Tarihi


Projenin Özeti

Avrupa’da olduğu kadar başka yerlerde de ilk nesil göçmenler ve onların çocuklarının yaşadığı sosyal ekonomik ve kültürel entegrasyon hakkında geniş araştırmalar yapıldı. Mamafih sosyal kültürel ve ekonomik kaynakların ve davranışların bir kaç nesil boyunca aktarımı hakkında hala pek çok şey bilinmemekte. Dahası ABD’de yurt içi ve yurt dışı göç süreçleri üzerine yapılan milletler üstü (birden çok millet üzerinde yapılan) çalışmalar belli bir eksene oturmuşken Avrupa’da hala çok nadir. Son olarak, çalışmalar genelde göçmenlerin diğer göçmenlerle ve/veya yerlilerle kıyaslanması şeklinde yapılırken onların geride kalan soydaşlarıyla veya anavatanlarına geri dönen göçmenlerle kıyaslandığı çalışmalar istisna durumundadır. Bu proje sahadaki bu araştırma eksikliği ele alacak ve 500 Türk aileyi baz alarak onların Avrupa'da göçmen olan çocukları ve torunları ile Türkiye'de kalan hemşehrileri üzerinde kendine has bir araştırma formatı uygulayacaktır. Böylelikle uluslararası göç süreçleri ve kuşaklararası hareketlilik sahasında yapılmış araştırmaları zenginleştirecektir. Bu çalışma 1930 ile '45 yillari arasında Türkiye'nin en çok göç veren bölgelerinde doğmuş 500 kişi ve alt kuşaklarının göç, aile ve sosyoekonomik tarihlerini temelde yeniden inşa edecektir. Bunu da Türkiye ve Avrupa'da yaşayan dört nesilden yaklaşık 6000 aile ferdiyle, şahsen mülakat yaparak, kuşaklararası kaynak ve değer aktarım modellerini ve aile göç yollarının kesişimlerini inceleyerek gerçeklestirecektir. Bu proje asagidaki sorulari cevaplayacaktir:

  • Göç hangi aşamalardan geçer? Bunun göç alan ve göç veren toplumlarla göçmenlerin kendileri üzerindeki etkileri nelerdir? Bu süreç kuşaklar boyunca nasıl bir gelişme gösteriyor?
  • Farklı kuşaklardan Türk göçmenler ve onların çocuklarının ne kadarı Türk asıllı kişilerle evlendiler? Eş seçimleri göçmen davranış biçimi ile sosyal ve kültürel karakteristiklerle ne kadar alakali?
  • Türklerin Batı Avrupa'daki sosyo-ekonomik başarıları aynı veya benzer ailelerden göç etmeyen Türklere oranla nasıl yükseldi? Başarı oranı aileler, göç jenerasyonları ve göç ettikleri toplumlara göre nasıl değişkenlik gösteriyor?
  • Sosyal ilişkiler ağının ve aile içi evliliklerin bağımlı etkenleri ve sonuçları nelerdir ve kuşaklar boyunca ne olçüde değişme gösterirler ve ebeveynlerin sosyal ilişki ağının bir sonraki neslin akıbeti üzerindeki etkileri nelerdir?
  • Göçmen anne babalar kendi kültürel ve dini değerlerinin ve davranışlarının ne kadarını çocuklarına transfer ediyor? Bu göç etmis ve göç etmemiş aileler arasında ne kadar değişkenlik gösteriyor?
  • Avrupa'daki Türklerin dindarlığı kuşaklar boyu evsahibi toplumların seküler bakışaçısıyla ne kadar örtüştü?